Splošno o društvu:
Društvo je bilo ustanovljeno januarja 2023 na predlog Verice Trstenjak ter upoštevaje predloge European Women Lawyers Association. Društvo deluje na podlagi statuta društva  in upoštevaje zakon o društvih. Je član European Women Lawyers Association – EWLA.

Namen društva:
Društvo je prostovoljno združenje, ki želi prispevati k združevanju, sodelovanju,  enakopravnosti in promociji žensk pravnic in v pravniških poklicih v Sloveniji, širše v EU in na svetovni ravni. Društvo si prizadeva  za izboljšanje razumevanja zakonodaje v zvezi z enakimi možnostmi, še posebej glede žensk, in učinka te zakonodaje na ženske ter si prizadeva za dialog v družbi. Društvo si bo prizadevalo za spodbujanje mladih žensk pri odločitvah za kariero ter za boljšo zastopanost žensk na višjih položajih v družbi.

Organiziranost:
Društvo je član European Women Lawyers Association (EWLA).

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • znanstveni svet,
 • častno razsodišče.

Upravni odbor:

 • Predsednica: dr. Verica Trstenjak
 • Podpredsednica: dr. Barbara Toplak Perovič
 • Generalna sekretarka: dr. Katarina Vatovec
 • Blagajničarka: dr. Petra Ferk
 • Članica: Katja Plauštajner Metelko, LL.M.

Nadzorni odbor:

 • Predsednica: Barbara Jontez
 • Članica: Lucija Repanšek
 • Članica: Mojca Štros
 • Nadomestna članica: dr. Petra Weingerl
 • Nadomestna članica: Jožica Blaž Jamnik

Častno razsodišče:

 • Predsednica: dr. Anja Strojin Štampar
 • Članica: Urška Grubač Kaučič, mag. prava
 • Članica: Jera Novak, mag. prava

Znanstveni svet:

 • Predsednica: prof. dr. Verica Trstenjak (po statutu, kot predsednica društva)
 • Članica: prof. dr. Vasilka Sancin
 • Članica: izr. prof. dr. Meta Ahtik
 • Članica: doc. dr. Petra Weingerl