Sprejeta je bila nova EU direktiva 2023/970 o enakem plačilu za enako delo, ki je izredno pomembna za ženske na vseh področjih. Direktiva je bila 17. maja 2023 objavljena  v Ur.l. EU, L 132/21.  Dostopna je na naslednji POVEZAVI.