Generalna konferenca UNESCA je v letu 2021 določila 25. januar kot mednarodni dan žensk v multilateralizmu. Namen tega dne je priznati bistveno vlogo, ki jo imajo ženske pri spodbujanju človekovih pravic, miru in trajnostnega razvoja v  sistemu multilateralizma.

Namen mednarodnega dne žensk v multilateralizmu je zavzemanje za večjo zastopanost žensk na ključnih položajih odločanja, ki oblikujejo in izvajajo agende multilateralizma, ter za zagotavljanje, da multilateralizem deluje za ženske in dekleta. Zagotavlja tudi globalno platformo za medgeneracijski dialog med voditeljicami znotraj multilateralnega sistema in novo generacijo žensk kot prihodnjih voditeljic v globalnem upravljanju.