Dne 12. decembra 2023 je bila na Fakulteti za upravo UL, v sodelovanju s Slovenskim društvom za evropsko pravo (SDEP) in Evropskim združenjem žensk pravnic, Slovenija – EWLA, organizirana okrogla miza z naslovom Človekove pravice: izzivi za prihodnost.

Pred okroglo mizo so zbrane nagovorili dr. Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Peter Svetina, Varuh človekovih pravic in prof. dr. Verica Trstenjak, bivša generalna pravobranilka na Sodišču EU.

Okroglo mizo je vodil doc. dr. Bruno Nikolić (FU LJ). Gostje so bili izr. prof. dr. Petra Weingerl (PF UM), doc. dr. Luka Mišič (PF UL) in asist. Anže Mediževec (PF UL).