EWLA – Slovenija je v sodelovanju z odvetniško pisarno Jadek & Pensa 4. aprila 2024 organizirala dogodek Equality Breakfast, Enako plačilo za vse: nova ureditev v EU.
Ob tej priložnosti je zbrane uvodoma pozdravil Pavle Pensa, odvetnik in starejši partner Odvetniške pisarne Jadek & Pensa. Uvodna nagovora sta pripravili prof. dr. Verica Trstenjak, predsednica EWLA – Slovenija, in Eva Gostiša, odvetnica in partnerka Odvetniške pisarne Jadek & Pensa.
V okviru razprave, ki je sledila, so s svojimi prispevki in vpogledi sodelovale:
Ana Oštir, odvetnica Odvetniške pisarne Jadek & Pensa, ki je predstavila vsebino Direktive EU o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanja (Direktiva o preglednosti plačil), ki je stopila v veljavo junija 2023,
Iva Perhavec, sodelavka za enakost spolov, etične vidike in reševanje sporov na Institutu »Jožef Stefan«, ki se je v svojem prispevku osredotočila na položaj žensk v  znanstveno-raziskovalnem prostoru, ter
prof. dr. Maja Brkan, sodnica na Splošnem sodišču EU, ki je spregovorila o položaju žensk na Sodišču EU in spodbudila k razmisleku o pomenu digitalizacije in umetne inteligence za vlogo žensk.
Iskrena zahvala gre vsem udeležencem za prijetno in spodbudno vzdušje ter Odvetniški pisarni Jadek & Pensa za gostoljubje in pomoč pri izvedbi dogodka.

 

Fotografinja: Urška Horvat Kous