Odzivi medijev o ustanovitvi Evropskega zdruzenja zensk pravnic- Slovenia: