Evropska komisija je 11. julija 2023 sprejela novo strategijo o spletu 4.0 in virtualnih svetovih za usmerjanje naslednjega tehnološkega prehoda ter zagotovitev odprtega, varnega, zaupanja vrednega, pravičnega in vključujočega digitalnega okolja za državljanke in državljane, podjetja in javne uprave EU.

Strategija temelji na štirih stebrih:

1. Opolnomočenje ljudi ter krepitev spretnosti;

2. Podjetja: podpiranje evropskega industrijskega ekosistema za splet 4.0;

3. Javna uprava: podpiranje družbenega napredka in virtualnih javnih storitev;

4. Oblikovanje svetovnih standardov za odprte in interoperabilne virtualne svetove ter splet 4.0.

V okviru prvega stebra se posebej izpostavlja podpora razvoja spretnosti žensk in deklet prek projektov, ki se financirajo iz programa Digitalna Evropa, za ustvarjalce digitalnih vsebin pa prek programa Ustvarjalna Evropa.

Komisija poudarja, da je v IKT sektorju občutno neravnovesje med spoloma, saj je le 1 od 5 IKT strokovnjakov ženskega spola (glej Sporočilo Komisije, str. 6).

Več o novi strategiji lahko preberete na tej povezavi.