Kot poroča Tax-Fin-Lex na njihovi spletni strani,  v sindikatih očitajo Arisu diskriminacijo na podlagi nosečnosti, materinstva, starševstva oziroma zdravstvenega stanja. Aris s podzakonskimi akti ter interpretacijo le-teh namreč postavlja ovire pri strokovnem udejstvovanju znanstvenicam, ki so se odločile za materinstvo, in vsem, ki so bili zaradi bolezni dlje časa odsotni, so opozorili.

Več informacij: https://www.tax-fin-lex.si/Home/Novica/29707

EN: The trade unions accuse ARIS (Slovene Research Agency) of discrimination on the basis of pregnancy, maternity, parenthood or health status. ARIS, with its by-laws and their interpretation, places obstacles in the professional engagement of female scientists who have decided to become mothers, and all those who have been absent for a long time due to illness, they warned.