Komisija je 13. junija 2023 predstavila priporočilo glede konkretnih ukrepov za podporo socialnemu gospodarstvu, ki človeka ter socialna in okoljska vprašanja uvršča pred dobiček. Namen predloga je ustvariti ugodne pogoje za uspeh in rast organizacij socialnega gospodarstva ter povečati ozaveščenost o njihovem potencialu, zlasti za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ter podpiranje inovacij in socialnega vključevanja. Kot izpostavlja Komisija, imajo organizacije socialnega gospodarstva ključno vlogo pri reševanju družbenih izzivov ter spodbujajo poštene delovne pogoje z vključevanjem zaposlenih v odločanje in upravljanje. Poleg tega ustvarjajo priložnosti za premalo zastopane skupine, kot so ženske in mladi, ter prispevajo k pravičnemu in vključujočemu digitalnemu in zelenemu prehodu.

Več informacij je dostopnih na tej POVEZAVI.